Σελίδα:Platon - Œuvres complètes, Les Belles Lettres, tome I.djvu/100

Αυτή η σελίδα δεν χρειάζεται να ελεγχθεί για πιθανά λάθη.