Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/7

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
26
EΒΔΟΜΑΣ

ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ
Συνέχεια, ιδέ σελ. 18
ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία της Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

C.
47. CARLINO (ΚΑΡΛΙΝΟΣ)
[Εκ Γενούης της Σαρδηνίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Μεσολογγίω].

Αγνοούμεν το είδος του θανάτου του, την εποχήν και τας υπηρεσίας του.

48. CATANI ANTOINE (ΑΝΤΩΝ. ΚΑΤΑΝΗΣ).
[Εκ Μιλάνου της Λομβαρδίας απέθανεν εν Αθήναις εξ ασθενείας την 17 Απριλίου 1853]

Ήκολούθησε τας περισσοτέρας εκστρατείας του τακτικού στρατού υπό τον Φαβιέρον και εις το πεζικών και εις το ιππικόν...

...

49. CAVALLO JEAN BAPTISTE (ΙΩ. ΒΑΠΤΙΣΤ. ΚΑΒΑΛΛΟΣ).
[Εκ Σαρδηνίας, ασθενήσας απέθανεν εν Πατραις τον Αύγουστον του 1830].

...

50. CHAMBELLE LOUIS (ΛΟΥΔΟΒ. ΣΑΜΠΕΛ).
[Εκ Poitiers της Γαλλίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Ναυπλίω την 13 Ιανουαρίου 1845].

...

51. CHARDON DE LA BARRE, LOUIS (ΛΟΥΔΟΒ. ΣΑΡΔΩΝ ΔΕ ΛΑ ΜΠΑΡ).
[Εξ Amiens της Γαλλίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Bourgneuf εκ ασθενείας την 30 Ιανουαρίου 1858].

...

52. CHARDONNET (ΣΑΡΔΟΝΝΕΤΟΣ).
[Εκ Clermont Ferrand της Γαλλίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Αθήναις εξ ασθενείας την 18 Απριλίου 1842].

...

53. CHAUVASSAIGNE (ΣΩΒΑΣΑΙΝ).
[Γάλλος, εφονεύθη επί του πεδίου της μάχης εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

Άλλοτε σωματοφύλαξ εν Γαλλία, ανήκε εις το σώμα των Φιλελλήνων. ...

54. CHEVALIER, LOUIS (ΛΟΥΔΟΒ. ΣΕΒΑΛΙΕ).
[Εξ Orbe της Ελβετίας, εφονεύθη εις την μάχην του Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

...

55. CHIAPPE JOSEPH (ΙΩΣΗΦ ΚΙΑΠΠΕ).
[Εκ Γενούης της Σαρδηνίας, απέθανεν ασθενήσας εν Αθήναις την 1 Ιουλίου 1848].

...

56. CLEMENT, JEAN FRANCOIS.
(ΦΡΑΓΚ. ΙΩΑΝ. ΚΛΕΜΑΝ).
[Εκ Charonnes της Γαλλίας, ασθενήσας απέθανεν εν Αθήναις την 2 Μαρτίου 1827].

...

57. COECHINO (ΤΖΑΙΚΙΝΟΣ).
[Ιταλός, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

Απεκεφαλίσθη υπό των Τούρκων.
Ήτο εθελοντής εις το Σώμα των Φιλελλήνων ...

58. CORNAGLIA LOUIS (ΛΟΥΔ. ΚΟΡΝΑΛΙΑΣ).
[Εκ Σαρδηνίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Ναυπλίω τω 1825].

...

D.
59. DABRONOWSKY (ΔΑΒΡΟΝΟΒΣΚΥ).
[Πολωνός, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

...

60. DANIA ANDRE (ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΝΙΑΣ).
[Εκ Γενούης της Σαρδηνίας, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822].

Ο άλλοτε ταγματάρχης ούτος του 12ου τάγματος των δραγόνων ήτο προ πολλού εις αποστρατείαν. Εν Πέτα διήυθυνε το σώμα των Φιλελλήνων με το βαθμό του αρχηγού.


61. DANIELSTANISLAS (ΣΤΑΝΙΣΛΑΟΣΔΑΝΙΗΛ).
[Εκ Beauvais της Γαλλίας, απέθανεν εν Ναυπλίων εξ ασθενείας τον Δεκέμβριον του 1829].

...

62. DAUJOURD'HUI FRANCOIS.
(ΦΡΑΓΚ. ΔΩΖΟΥΡΔΟΥΪ).
[Εξ Aubonne της Ελβετίας, εφονεύθη εν Κωλιάδι Άκρα την 6 Μαΐου 1827].

...