Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/6

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
18
ΕΒΔΟΜΑΣ

42. BRONIKOWSKY ROBERT.
(ΡΟΒ. ΜΠΡΟΝΙΚΟΒΣΚΗΣ).

...

43. BRUCKBACHER ANDRÉ.
(ΑΝΔΡ. ΜΠΡΟΥΚΜΠΑΧΕΡ).

[Εκ του Μεγάλου Δουκάτου της Βάδης, εφονεύθη εν Κωλιάδι Άκρα την 6 Μαΐου 1827].

...

44. BRUMBACHER (ΜΠΡΟΥΜΑΧΕΡ).

[Εκ Ζυρίχης της Ελβετίας, απέθανεν ασθενήσας εν Μεσολογγίω τον Δεκέμβριον του 1825].

...

45. BRUNO (ΜΠΡΟΥΝΟ)
[Εκ Σαρδηνίας, απέθανεν εν Ναυπλίω εξ ασθενείας τω 1827].

...

46. LORD BYRON (ΛΟΡΔΟΣ ΒΥΡΩΝ).
[Άγγλος απέθανεν εν Μεσολογγίω την 7 Απριλίου 1824].

...

[έπεται συνέχεια]

Κατά μετάφρασιν της Δδος Κ.Τ.Μ.