Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/5

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΕΒΔΟΜΑΣ

ΕΤΟΣ Α΄ΑΡΙΘ. 2
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ
Συνέχεια, ιδέ σελ. 10<
ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

Β.
25. BEO FRÉDERIC (ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΜΠΕΟΣ)

[Εκ Βιέννης της Αυστρίας, απέθανεν εν Αμφίσση την 23 Σεπτεμβρίου 1823].

Ουδεμία άλλη πληροφορία υπάρχει δι' αυτόν.

...

26. BERNARDI EUGÈNES (ΕΥΓ. ΜΠΕΡΝΑΡΔΙ)

[Γάλλος, απέθανεν εν Πάτραις εκ τυφλώσεως και ασθενείας την 23 Νοεμβρίου 1851].

...

27. BERTIN ALEXANDRE.
(ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΜΠΕΡΤΕΝ)

[Γάλλο;, απέθανεν εκ τραυμάτων εν Μεθάνοις την 8 Οκτωβρίου 1827]

...

28. BEYERMANN HENRI.
(ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΑΪΕΡΜΑΝ).

[Εκ Βορδιγάλλων της Γαλλίας, εφονεύθη εν Πέτα την 16 Ιουλίου 1822].

...

29. BITTERSEN (ΜΠΙΤΤΕΡΣΕΝ)

[Σουηδός, απέθανεν εξ ασθενείας εν Πόρω].

Ουδεμία περί αυτού πληροφορία υπάρχει.

...

30. BOHEMANN CHARLES.
(Κ. ΜΠΟΕΜΑΝ)

[Εξ Αμβούργου, απέθανεν εν Αθήναις εξ ασθενείας τον Δεκέμβριον του 1825].

...

31. BOHN (ΜΠΟΝ).

[Εξ Αμβούργου, απεβίωσεν εις Κομπότη της Ηπείρου εξ ασθενείας τον Ιούλιον του 1822].

...

32. BORHMANN (ΜΠΟΡΜΑΝ).

[Εκ Δρέσδης της Σαξωνίας, απέθανεν εν Βονίτση εξ ασθενείας τω 1834].

...

33. BOLDEMANN (ΜΠΟΛΔΕΜΑΝ).

[Εκ Grabow του Μεγάλου Δουκάτου του Μεκλεμβούργου, απέθανεν εν Άργει τον Ιανουάριον του 1822].

Δι' αυτόν είνε γνωστόν μόνο ότι ήτο ιατρός.
34. BONAPARTE, PAUL FILS DE LUCIEN.

[Γάλλος απέθανεν εκ τυχαίου συμβεβηκότος εν Σπέτσαις τω 1827].

...

35. BONTHRON ALEXANDRE.
(ΑΛΕΞ. ΜΠΟΝΤΡΩΝ).

[Εκ Σκωτίας, απέθανεν εν Ναυπλίω τω 1822]. Ουδεμία πληροφορία υπάρχει δι' αυτόν.

36. BOURBAKIS DENYS (Δ. ΜΠΟΥΡΜΠΑΧΗΣ)

[Κεφαλλήν υπήκοος Γάλλος, εφονεύθη εν Καματερώ την 20 Φεβρουαρίου 1827].

...

37. BOUTAY JEAN CHARLES.
(ΚΑΡΟΛΟΣ ΙΩ. ΜΠΟΥΤΑΪ).

[Εξ Sarreguemines της Γαλλίας, εφονεύθη εν Αχινώ την 16 Φεβρουαρίου 1836].

...

38. BOYON (ΜΠΟΑΓΙΩΝ).

[Εκ Württenberg, απέθανεν εν Ναυπλίω τον Νοέμβριον του 1826].

Εκτός του ότι ήτο ιατρός ουδέν άλλο περί αυτού εγνώσθη.
39. BREIL EDOUARD (ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΜΠΡΕΙΛ)

[Εκ Pignerol της Σαρδηνίας, εφονεύθη εν Πέτα την 16 Ιουλίου 1822]

Εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων απέθανεν ενδόξως.

...

40. BRIFFARI (ΜΠΡΙΦΑΡΙ)

[Εκ Pignerol της Σαρδηνίας, εφονεύθη εν Πέτα τημ 16 Ιουλίου 1822].

Εθελοντής εις το σώμα των Φιλελλήνων απέθανεν ενδόξως.
41. BROGLIA, CONTE (ΚΟΜΗΣ ΜΠΡΟΛΙΑ).

[Εκ Macerata της Σικελίας, εφονεύθη εις το πεδίο της μάχης εν Ανατολικώ τω 1828].

...