Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/40

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
214
ΕΒΔΟΜΑΣ


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Συνέχεια και τέλος, ιδέ σελ. 206


ΜΕΡΟΣ Γ.

Φιλέλληνες επιζήσαντες και μείναντες εις την ὑπηρεσία τῆς Ἐλλάδος μέχρι της 1ης Ιανουαρίου 1860.

1. Bellino Pierre (Πέτρος Βελίνος). - Εκ Σαρδηνίας. Πρώην ίλαρχος του ιππικού εν αποστρατεία.

2 . Church Richard (Ριχάρδος Τζόρτς). - Άγγλος. Αντιστράτηγος και βραδύτερον Γερουσιαστής.

3 . Dauria Seraphin (Σεραφείμ Δώριας). - ' Εκ Σικελίας . Πρώην ταγματάρχης του πυροβολικού εν αποστρατεία. Με απεριόριστον άδειαν εις την πατρίδα του.


4. Finlay George (Γεώργιος Φίνλεϊ) - Άγγλος. Πρώην ταγματάρχης των γενικών επιτελών εν αποστρατεία.

5. Fongi Charles (Κάρολος Φόγκης) - Εκ Σαρδηνίας πρώην ίλαρχος του ιππικού, εν αποστρατεία.

6. Fornesy Henri1 (Ερρίκος Φορνέζης)1 - Εξ Orbe της Ελβετίας. Υπασπιστής του επιτελείου των φιλελλήνων, εν αποστρατεία.

7. Graillard Francois (Φραγκίσκος Γραγιάρ) - Εκ Dijon της Γαλλίας. Επίτιμος αρχιστράτηγος εν αποστρατεία, απέθανεν εις Κηφισιάν πλησίον των Αθηνών την 9)21 Μαΐου 1863.

8. Hahn Emmanuel (Εμμανουήλ Χάν).- Εκ Βάρνης της Ελβετίας. Συνταγματάρχης διοικητής του 2ου συντάγματος του πεζικού και επίτιμος υπασπισπιστής του Βασιλέως.

9. Josodrowsky Joseph (Ιωσήφ Ιοσοδρόβσκυ). Εκ Hambourg. Πρώην διοικητής των ζευγιτών του πυροβολικού εν διαθεσιμότητι.

10. Kolbe Alexandre (Αλέξανδρος Κόλμπε). - Περί αυτού του αποθανόντος εν Πόρω την 13)25 Σεπτεμβρίου 1860 εγράψαμεν εις το Α΄ μέρος.

11. Meastraci François (Φραγκίσκος Μαεστράκης). - Κορσικανός. Πρώην λοχαγός του πεζικού εν αποστρατεία.

12. Pasqualis Antoine (Αντώνιος Πασχάλης)

...

13. Pignaud Antoine (Αντώνιος Πινιώ)

...

14. Santini ou Jeanne Sebastien (Σεβαστιανός Σαντίνης ή Ιωάννου)

...

15. Stelwach Henri (Ερρίκος Στέλβαχ)

...

16. Treyber Henri (Ερρίκος Τράϊμβερ) - Εκ Σαξωνίας. Αρχίατρος του στρατού.

Απαντες έφερον το αργυρούν μετάλλιον του αγώνος

Σημ. της Εβδομ. Και ούτοι απέθανον πάντες

1. Ο μετά του Τουρέτ συντάξας τον παρόντα κατάλογον, περί αυτού θα γράψωμεν άλλοτε εν εκτάσει.