Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/39

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
206
ΕΒΔΟΜΑΣ


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Συνέχεια, ιδέ σελ. 190


ΜΕΡΟΣ Β.

Φιλέλληνες καταλιπόντες την Ἐλλάδα και την ελληνικήν ὑπηρεσίαν ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1860.

R


101. Roche (Ρος)

...

102. Roubrech (Ρούμπρεχ)

...

103. Ricard Farrat (Φαρράτος Ριχάρδος)

...

104. Rosbreek (Ρόσμπρεκ) / S.

....

105. Salucci (Σαλούτσι)

...

106. Scambella (Σκαμπέλα)

...

107. Schnitzlein (Σνιτζλάιν)

...

108. Sevin Eugéne (Ευγένιος Σεβέν)

...

109. Spinola (Σπινόλας)

...

110. Stanhope (Στάνοπ)

...

111. Staraba (Σταράβα)

...

112. Stiez (Στίτζ) / T.

...

113. Tassi (Τάσσι)

...

114. Thomas (Θωμάς)

...

115. Tita Sola (Σόλας Τίτας)

...

116. Trelowney (Τρελόβνεϋ) / U.

...

117. Urquart (Ούρκαρ)

...

118. Vandik (Βανδίκ)

...

119. Villalta chevalier Garcia de (Ιππότης Γάρτσια δε Βιλάλτας)

...

120. Villeneuve de (Βιλενέβ)

...

121. Voutier (Βουτιέ)

...

έπεται συνέχεια,