Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/38

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
190
ΕΒΔΟΜΑΣ


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ

Συνέχεια, ιδέ σελ. 182


ΜΕΡΟΣ Β.

Φιλέλληνες καταλιπόντες την Ἐλλάδα και την ελληνικήν ὑπηρεσίαν ἀπὸ τοῦ 1821 - 1860.

O.


83. Okrien (Όκρειν)

...

P.

84. Panay (Παναί)

...

85. Pariset (Παριζέ)

...

86. Paulet (Πωλέ)

...

87. Pecchio (Πέκιο)

...

88. Pérard (Περάρ)

...

89. Persat (Περσά)

...

90. Piscatory (Πισκατόρης)

...

91. Poirel (Ποαρέλ)

...

92. Pomowsky (Πομόβσκυ)

...

93. Ponpeo (Πομπέο)

...

94. Porro Comte (Κόμης Πόρρος)

...

95. Protopopoff Alexis (Αλέξιος Πρωτοποπόφ)


R.

...

96. Raybaud Maximilien (Μαξιμιλιανός Ραϊμπώδ)

...

97. Rayko Nikolas (Νικόλαος Ράικος)

...

98. Raymond (Ράιμονδ)

...

99. Regnault de S. Jean d' Angely (Ρενιώ δε σαίν Ζαν δ' Άνζελι)

...

100. Robinson (Ρόβινσων)

...

έπεται συνέχεια,