Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/36

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
172
ΕΒΔΟΜΑΣ

M.

59. Hanet (Χανέ)

...

60. Heidech Charles de (Κάρολος δε Χάιδεχ)

...

61. Hütting baron de (Βαρώνος δε Χύτιγκ)

...

I. J.

62. Ibany Jean (Ιωάννης Ιβάνυ)

...

63. Jardinelli prince (πρίγκηψ Ζαρδινέλης)

...

64. Joehmus (Ζαίμους)

...

65. Jourdain (Ζουρταίν)

K.

66. Kutzowsky (Κουτζόβκσυ)

L.

67. Laport (Λαπόρτ)

...

68. Lavilasse de (Λαβιλάς)

...

69. Lezinsky (Λετσίνσκυ)

...

70. Londonio (Λοντόνιο)

...

71. Lonfriori (Λονφριόρι)

έπεται συνέχεια,