Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/34

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
165
ΕΒΔΟΜΑΣ


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ3

Συνέχεια, ιδέ σελ.157


ΜΕΡΟΣ Β.

Φιλέλληνες καταλιπόντες την Ἐλλάδα και την ελληνικήν ὑπηρεσίαν ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1860.

D.

34. Dandré (Δανδρέ)

...

35. Darby (Δέρβυ)

...

36. Deeroze (Δερόζ)

...

37. Degraifeuil (Δεγραιφέγ)

...

38. Delorey (Δελορέι)

...

39. Denkowsky (Δενκόβσκυ)

...

40. Dubourg (Δυβούρ)

...

E.

41. Elster (Έλστερ)

F.

...

42. Fabricius (Φαβρίκιος)

...

43. Favrier (Βαρώνος Φαβιέ)

...

44. Fallon (Φάλλων)

...

45. Fessura (Φεσούρας)

...

46. Fliburier (Φλιβουριέ)

...

47. Freycinet (Φρεσσινέ)

...

G.

48. Garel fils Elie (Ηλίας Γαρέλ υιός)

...

49. Girard (Ζιράρ)

...

50. Grachino (Γκρακίνος)


3. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

Έπεται συνέχεια