Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/33

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
157
ΕΒΔΟΜΑΣ


31. Collegno Jacinthe (Υάκινθος Κολλένιος)

...

32. Conelli (Κονέλλης)

...

33. Cornero (Κορνέρος)


έπεται συνέχεια,