Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/32

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
156
ΕΒΔΟΜΑΣ


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ.149


ΜΕΡΟΣ Β.

Φιλέλληνες καταλιπόντες την Ἐλλάδα και την ελληνικήν ὑπηρεσίαν ἀπὸ τοῦ 1821 μέχρι τοῦ 1860.


A.

1. D' Arnault (Αρνώ)

...

2. Arnault (Αρνώ)

...

3. Ashley (Άσλεϋ)

...

4. D' Aubigny (Δ' Ωβινύ)

...

B.

5. Bailli (Μπαγί)

...

6. Bannister (Μπάνιστερ)

...

7. Bauer de Hettmann (Ετμάνος δε Μπάουερ)

...

8. Beretuna (Μπερετούνας)

...

9. Bernard (Μπερνάρδος)

...

10. Blondeau (Μπλονδώ)

...

11. Βlondel Louis (Λουδοβίκος Μπλονδέλ)

...

12. Bodeau (Μποδώ)

...

13. Both (Μποτ)

...

14. Bourgine (Μπουρζίν)

...

15. Braidfields Henri (Ερρίκος Μπρέιδφιλδς)

...

16. Brejola (Μπρεγιόλας)

...

17. Brengeri (Μπρεντζέρης)

...

18. Bruneau Urbain (Ουρβανός Μπρυνώ)

...

19. De Bruscelles (Δε Μπρουσέλ)

...

20. Buffa (Μπούφας)

...

C.

21. Calosso (Καλόσος)

...

22. Carré ou Card (Καρρέ ή Καρδ)

...

23. Cartier (Καρτιέ)

...

24. Castel (Κάστελ)

...

25. Châtelain (Σατελαίν)

...

26. Cochrane Lord (Λόρδος Κόχραν)

...

27. Cochrane (Κόχραν)

...

28. Coëtlembrun (Καιτλεμπρέν)

...

29. Colin (Κολέν)

...

30. Colen (Kολέν)

...

31. Collegno Jacinthe (Υάκινθος Κολλένιος)

...

32. Conelli (Κονέλλης)

...

33. Cornero (Κορνέρος)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.