Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/31

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
149
ΕΒΔΟΜΑΣ


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ2

Συνέχεια, ιδέ σελ.134


ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.


279. Wievig (Βέιφιγ)

...

280. Winter (Βίντερ)

...

281. Winterhollez (Βιντερχόλλεζ)

...

282. Woirion Blaise Hippolite (Ιππόλυτος Βλάσιος Βοαρίον)

...

283. Wolf (Βόλφ)

...

284. Wolgmuth (Βόλγμουτ)

...

Z

285. Zimmerman (Τζίμερμαν)

...

286. Ζöli Paul (Παύλος Τζόλι)

...


2. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

(Έπεται το β΄. μέρος).