Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/28

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
134
ΕΒΔΟΜΑΣ

ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 124

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

266. TOURET HILARION (ΙΛΑΡΙΩΝ ΤΟΥΡΕ)

(Εκ Sarreguemines της Γαλλίας, απέθανεν εν Πειραιεί εξ ασθενείας την 28 Αυγούστου 1857).

Τα τελευταία έτη της αυτοκρατορίας ήσαν τα πρώτα του στρατιωτικού του σταδίου.

....

U.

267. URQUART CHARLES GORDON (Κάρολος Γόρδων Ύρκαρ)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.

[έπεται συνέχεια.]