Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/26

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
142
ΕΒΔΟΜΑΣ


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 134

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

254. Staël De (Δε Σταέλ)

...

255. Stephann Frederic (Φρειδερίκος Στέφαν)

...

256. Stitzelberger (Στιτζελμπέργερ)

...

257. Stoëbel André (Ανδρέας Σταίμπελ)

...

258. Sussmilich (Σουσμίλιχ)

...

T.

259. Tarella Pierre (Πέτρ. Ταρέλλας)

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.