Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/22

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
94
ΕΒΔΟΜΑΣ


223. Roltfuss Gaspard (Γασπάρ Ρόλτφους)

...

224. Rosarolli Joseph (Ιωσήφ Ροσαρόλλης)

...

225. Rosenstiel (Ρόσενστιλ)

...

226. Rosner (Ρόσνερ)

...

[Έπεται συνέχεια].