Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/19

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
83
ΕΒΔΟΜΑΣ

ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 78


ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.


201. Pecorara le Chevalier Antoine (Iππότης Αντώνιος Πεκοράρας)

...

202. Pisa Vincent (Βικέντιος Πίσας)

...

203. Plenario (Πλενάριος)

...

204. Prey Théodore (Θεόδωρος Πρέι)

...

205. Priester (Πρίστερ)

...

206. Pujet Théodore (Θεοδ. Πυζέ)

...

Q

207. Qualen De (Δε Κβαλέν)

...

R

.

208. Raffenel Louis Claude (Λουδοβίκος Κλαύδιος Ραφενέλ)

...

209. Range (Ρανζ)

...

210. Rasieri (Ρασιέρι)

...

211. Résinilt Geoffroy (Γοδεφρίδος Ρέσινιλτ)

...

212. Rheinold Théodore (Θεόδωρος Ράινολδ)

...

213. Rheineck Edouard Baron De (Βαρώνος Εδουάρδος Δε Ράινεκ)

(Πρώσος απέθανεν εξ ασθενείας εν Αθήναις την 6 Νοεμβρίου 1854).

Εις των αρχαιοτέρων Φιλελλήνων . Ήτο το 1822 εις την πολιορκίαν του Μεσολογγίου ...

...

1. Εξ ανεκδότου συγγράμματος του φιλέλληνος Ερρίκου Φορνέζη.