Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/16

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
67
ΕΒΔΟΜΑΣ


...

167. Maillet Alexis (Αλέξιος Μαγιέ)

...

168. Mamiot (Μαμιώ)

...

169. Mannike (Μάννικε)

...

170. Marc (Μαρκ)

...

171. Marchand Alexandre (Αλέξανδρος Μαρσάν)

...

172. Μarcillesi Joseph (Ιωσ. Μαρσιλέσης)

...

173. Μarcillesi (Μαρσσιλλές)

...

174. Maury Jean (Ιωάννης Μωρύ)

...

175. Μeissel (Μάισελ)

...

176. Μèves Georges (Γεώργιος Μεβές)

...

177. Μeyer (Μάγερ)

...

178. Μignac (Μινιάκ)

...

179. Miowidowitchi (Μιοβιδοβίτσης)

...

180. Mirziewsky (Μιρζιέβκυ)

...

(Έπεται συνέχεια).