Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/12

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
44
ΕΒΔΟΜΑΣ

119. HEISSE (ΑΪΣΣΕ).

(Εκ του μεγάλου Δουκάτου της Βάδης, εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822).

...

120. HIGGENSON (ΧΙΓΚΕΝΣΟΝ).

(Άγγλος, απέθανεν εξ ασθενείας εν Πόρω το 1825).

...

121. HOBBE DE, OTTO (ΟΘΩΝ ΔΕ ΧΟΜΠΕ).

(Εκ Βαυαρίας, εφονεύθη τυχαίως, εν Κομπότη τον Ιούνιον του 1822).

...

122. HOFFMANN CHARLES (ΚΑΡ. ΟΦΜΑΝ).

(Εκ Beslau της Πρωσσίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Αθήναις τον Μάρτιον του 1857).

...

123. HUGSMANS RHODOLPHE (ΡΟΔΟΛΦΟΣ ΧΟΥΓΚΣΜΑΝΣ).

(Εξ Ολλανδίας, , εφονεύθη εν Πέτα την 4 Ιουλίου 1822).
Εθελοντής εις το Σώμα των Φιλελλήνων

...

124. HUMPHREYS WILLIAMS (ΓΟΥΛΙΕΛΜΦΟΣ ΧΟΥΜΦΡΕΫ).

(Άγγλος, απέθανεν εξ ασθενείας εν Αιγίνη τω 1826).
Άνευ άλλης τινός πληροφορίας αφορώσης εις αυτόν.

...

125. JAEGER HENRI (ΕΡΡΙΚΟΣ ΓΑΙΓΓΕΡ).

(Εκ Nurnberg της Βαυαρίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Ναυπλίω την 4 Νοεμβρίου 1823).
Εντελής έλλειψις άλλων πληροφοριών.

...

126. JARVES GEORGES (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΡΒΑΙΣ).

Μεγάλη αβεβαιότης περί αυτού.

...

127. JEBASSEN (ΓΕΜΠΑΣΣΕΝ).

(Εκ Δανιμαρκίας, απέθανεν εν Ναυπλίω).

...

128. JOHANN (ΓΙΟΧΑΝ).

(Εκ Βυρτεμβέργης, απέθανεν εν Μεσολογγίω εξ ασθενείας τον Δεκέμβριον του 1822).

έπεται συνέχεια,

Κατά μετάφρασιν της Δδος Κ.Τ.Μ