Σελίδα:Oi Filellines Errikou Fornezi.pdf/11

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
43
ΕΒΔΟΜΑΣ


...


ΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ1

Συνέχεια, ιδέ σελ. 34

ΜΕΡΟΣ Α.

Φιλέλληνες αποθανόντες κατά τον υπέρ της ελληνικής ανεξαρτησίας αγώνα ή εν τη υπηρεσία τής Ελλάδος από του 1821 μέχρι του 1860.

100. GARE, PÈRE (ΓΚΑΡΕΛ).

(Εκ Μασσαλίας, εφονεύθη εν Κωλάδη άκρα, την 6 Μαΐου 1827).

...

101. GSGC, DE (ΔΕ ΓΚΑΣΚ).

(Γάλλος, εφονεύθη εν Καματερώ την 20 Φεβρουαρίου 1827)


...

102. GEDDY (ΤΖΕΔΔΥ).

(Άγγλος, απέθανεν εν Δραγομέστη το 1826)
Ιατρός εις τον στρατόν του στρατηγού Τζόρτζ.


103. GERVAIS (ΤΖΕΡΒΑΙ).

Άνευ τινός πληροφορίας

104. GEYSEN (ΓΚΟΪΣΕΝ).

(Εξ Ελβετίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Ύδρα την 13 Δεκεμβρίου 1828).
Άνευ πληροφοριών.

105. GIACCOMUZZI PASQUALE.
(ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΖΙΑΚΟΜΟΥΤΖΗΣ).

(Εκ Castel Nuovo της Σαρδηνίας, απέθανεν ασθενήσας εν Ναυπλίω την 25 Ιανουαρίου 1845).

...

106. GIBASSIER (ΖΙΜΠΑΣΣΙΕ)


(Γάλλος, εφονεύθη εν Καματερώ την 20 Φεβρουαρίου 1827)


...

107. GIBELLINI JEAN (ΙΩ. ΤΖΙΜΠΕΛΛΙΝΗΣ)


(Εκ του Μεγάλου Δουκάτου της Μοδένης, απέθανεν εξ ασθενείας εν Ναυπλίω)

...

108. GILLMANN, DE BARON,
(ΒΑΡΩΝΟΣ ΔΕ ΓΚΙΛΜΑΝ).


(Εκ του μεγάλου Δουκάτου της Βάδης, εφονεύθη εν Ψαρά την 3 Ιουλίου 1824)

...

109. GORDON, LORD THOMAS,
(ΛΟΡΔΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΟΡΔΩΝ).


(Εκ Σκωτίας της Αγγλίας, απέθανεν εξ ασθενείας εν Gairness της Σκωτίας την 20 Απριλίου 1841).

...

110. GOFFY (ΓΚΟΦΥ).


(Άγγλος, απέθανεν εν Μύτικα τω 1827).

...

111. GRUBEN DE (ΓΚΡΟΥΜΠΕΝ ΔΕ).


(Πρώσσος, ηυτοκτόνησεν εν Ναυπλίω τω 1824).

...

112. GUICHARD (ΓΚΙΣΑΡ).

}}

(Γάλλος, εφονεύθη εν Πέτα την 5 Ιουλίου 1822).
Απετέλει μέρος του Σώματος των Φιλελλήνων.


Η.

...

113. HANE JEAN (ΙΩ. ΧΑΝ).


(Εξ Αννοβέρου, απέθανεν εν Αθήναις εξ ασθένειας).

...

114. HASTINGS FRANCK (ΦΡΑΓΚ ΧΑΣΤΙΓΞ).


(Άγγλος, απέθανεν εκ τραυμάτων κατά Μάϊον του 1828).

...

115. HEINEMANN (ΧΑΪΝΕΜΑΝ).


(Εξ Erfurth της Πρωσσίας, εφονεύθη πλησίον της Λαμίας τον Απρίλιον του 1822).

...

116. HENNEBERG GEOFFROY.
(ΓΟΔΕΦΡΕΙΔΟΣ ΧΕΝΝΕΒΕΡΓ)


(Εξ Mersburg της Πρωσσίας, απέθανεν εν Πηγάδα την 19 Οκτωβρίου 1823).

...

117. HERMANN (ΕΡΜΑΝ)


(Εξ Lubeck, απέθανεν εν Αθήναις εξ ασθενείας τον Ιούλιον του 1822).

...

118. HESSE GASPARD (ΓΑΣΠΑΡ ΕΣ)


(Εξ Becklingausen της Πρωσσίας, απέθανεν εν Παρνασσώ την 21 Σεπτεμβρίου 1823).