Σελίδα:Discourses of Epictetus volume 1 Oldfather 1925.djvu/85

Αυτή η σελίδα δεν χρειάζεται να ελεγχθεί για πιθανά λάθη.