Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/97

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ


ΤΗΝΙΑΣ
ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΡΕΛΛΑΣ
(Κατὰ τὸ ποίημα «Πρὸ τῆς Παναγίας» τοῦ κυρίου Ἀχιλ. Παράσχου).

ΡΑΨῼΔΙΑ Α΄.
Ἀπὸ τοῦ ἀτμοπλοίου ἐν τῷ ἀνυπάρκτῳ λιμένι τῆς Τήνου.

Στὴ ξακουστή σου ἔρχομαι καὶ πάλι ἐκκλησία
Νὰ ἰδῶ τοῦ κόσμου τοὺς τρελλούς, καλή μου Παναγία.
Ἀλλά... φουσκόν' ἡ θάλασσα, τὰ κύματ' ἀγριεύουν
Καὶ νὰ μᾶς πνίξουνε ἐμπρὸς 'στῆ χάρι σου γυρεύουν.
Ἃχ! πρόφθασε, ἡ εἰκόνα σου τὸ θαῦμά της ἃς κάνῃ,
Μὴ τύχῃ καὶ φουντάρωμε ἐδὼ εἰς τὸ λιμάνι!97