Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/68

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

Ὁ ἐπιτηδειότερος καλλιτέχνης πρὸς ἐξεικόνισιν τῆς ἐρωμένης εἶνε ἡ φαντασία τοῦ ἐραστοῦ.

*

Τὰ νοστιμώτερα γλυκύσματα εἶνε ἡ πουτίγκα, τὸ καταΐφι καὶ τὸ .... φίλημα τῆς ἐρωμένης μας.

*

Τὸ φιλανθρωπικότερον ἐπινόημα ὑπὲρ τῶν ἀνικάνων εἶνε οἱ διαγωνισμοὶ ἐν Ἑλλάδι.

*

Νομίζω ὅτι ἔπρεπε νὰ ἐξαιρῶνται τῆς ὑποχρεώσεως τοῦ φόρου τοῦ αἵματος πρὸ πάντων οἱ .... ἀναιμικοί.

Ἀπόμαχος68