Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/59

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

Οὐ συγχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις.

Ἔλα τέλος πάντων, νὰ γελάσῃς. Σὲ βεβαιῶ, θὰ γελάσῃς. Σὲ ἀναμένω καὶ

Σὲ φιλῶ

Σατανᾶς

Υ. Γ. Φεῦ! ἀδύνατoν νὰ σοὶ ἀποστείλω ταχυδρομικῶς τὴν ἑπιστολήν μου, διότι τὸ ἀπό τινος ἱδρυθὲν ἐνταῦθα ταχυδρομεῖον λαμβάνει μόνον ἐξ Ἀθηνῶν φακέλλους, ἀλλὰ δὲν ἀποστέλλει, διότι ἀφ' ἧς συνέστη ἐλησμόνησεν ἡ Γεν. Διεύθυνσις νὰ ἀποστείλῃ καὶ ... γραμματόσημα.

Διὰ τοῦτο τὴν ἐπιστολήν μου θά σοι ἐγχειρίσῃ χωρικός τις, ὃν ἀποστέλλω ἐπίτηδες.

Ὁ αὐτὸς59