Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/3

Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 31. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν Ὑδροχόον.

Ν. Π.
13 01 Τε. Ἡ κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ μνήμη Βασιλείου τοῦ μεγ. Ἀργία.
14 02 Πέ. Προεόρτια τῶν Θεφαν. καὶ Σιλβέστρου Π. Ῥώμης.
15 03 Πα. Μαλαχίου τοῦ προφήτου καὶ Γορδίου μάρτυρος.
16 04 Σά. Ἡ Σύναξις τῶν 70 Ἀποστ. καὶ Θεοκτίστου τ. ὀσ.
17 05 Κυ. Θεοπέμ. καὶ Θεωνᾶ μ. Παραμ. τ. Θεοφαν. Νηστ.
18 06 Δε. Τὰ Θεοφάν. τοῦ Κυρ. ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀργ.
19 07 Τρ. Ἡ Συν. τοῦ Προδρ. καὶ Βαπτ. Ἰωάννου. Ἀργία.
20 08 Τε. Δομνίκης τῆς ὁσίας, καὶ Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου.
21 09 Πέ. Πολυεύκτου μάρτυρος.
22 10 Πα. Γρηγορίου ἐπ. Νύσσης καὶ Δομιτιανοῦ Μελιτινῆς.
23 11 Σά. Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.
24 12 Κυ. Τατιανῆς μάρτυρος.
25 13 Δε. Τοῦ Τελώνου καὶ Χαρισ. Ἐρμύλου καὶ Στρατον. μ.
26 14 Τρ. Τῶν ἐν Ῥαϊθᾷ καὶ Σινᾷ πατ. ἀπόδ. ἑορτ. Θεοφαν.
27 15 Τε. Παύλου τοῦ Θηβαίου καὶ Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου.
28 16 Πέ. Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τ. Ἀπ. Πέτρου.
29 17 Πα. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ἀργία.
30 18 Σα. Ἀθαν. καὶ Κυρίλ. Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας. Ἀργία.
31 19 Κυ. Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου καὶ Ἀρσενίου Κερκύρας.
Φεβρουάριος
01 20 Δε. Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.
02 21 Τρ. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ Νεοφύτου μάρτυρος.
03 22 Τε. Τιμοθέου τοῦ Ἀποστ. καὶ Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου.
04 23 Πέ. Κλήμεντος Ἀγκύρας καὶ Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος.
05 24 Πα. Ξένης τῆς ὁσίας.
06 25 Σά. Γρηγορ. τοῦ Θεολόγ. ἐπισκόπ. Κ/πόλεως. Ἀργία.
07 26 Κυ. Ξενοφῶντος τοῦ ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.
08 27 Δε. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψ. Ἰωάν. τοῦ Χρυσοστ. Ἀργία.
09 28 Τρ. Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου τοῦ ὁσίου.
10 29 Τε. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
11 30 Πέ. Τῶν τριῶν Ἰεραρχ. Βασιλ. τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάν. τοῦ Χρυσοστόμ. Ἀργία.
12 31 Πα. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν θαυμ. Ἀναργύρων.

3