Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/27

Αυτή η σελίδα έχει εγκριθεί.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ


Imerologion Skokou 1886, p.27-1.jpg
ΣΚΗΝΗ Δʹ.—Ἔκδοσις καὶ ἐκτέλεσις αὐτοσχεδίου ἀποφάσεως.

Imerologion Skokou 1886, p.27-2.jpg
ΣΚΗΝΗ Εʹ.—Εἰς τὸ ὑπόγειον τῆς Ἀστυνομίας.

Imerologion Skokou 1886, p.27-3.jpg
ΣΚΗΝΗ Ϛʹ.—Ἡ διανομὴ τῶν λαφύρων.

Τέλος τοῦ δράματος.

(Ἕπονται 50,000 ὑπογραφαί)


27