Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/179

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΤΜΟΠΛΟΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ. Π. ΓΟΥΔΗ

Ἀναχωρήσεις ἐκ Πειραιῶς.

Ἑκάστην Δευτέραν ὥραν 7 π.μ. Διὰ Καλαμάκιον καὶ ἐκ Κορίνθου κατ' εὐθεῖαν δι' Αἴγιναν, Πάτρας, Κυλλήνην, Ζάκυνθον, Κατάκωλον, Γύθειον, Λεωνίδιον, Σπέτσας, Ὕδραν καὶ Πειραιᾶ. — Δευτέραν ὥρ. 7 π.μ. Δι' Αἴγιναν, Πόρον, Ὕδραν, Σπέτσας, Χέλιον, Ἄστρος καὶ Ναύπλιον.—Τρίτην ὥρ. 7 μ.μ. Διὰ Λαύριον, Ἁλιβέριον, Χαλκίδα, Ἀταλάντην, Στυλίδα καὶ Βῶλον.—Τετάρτην ὥρ. 7 μ. μ. Δι' Αἴγιναν, Πόρον, Ὕδραν, Σπέτσας, Χέλιον καὶ Ναύπλιον. — Παρασκευὴν ὥρ. 7 π. μ. Δι' Ὕδραν, Σπέτσας, Λεωνίδιον, Γύθειον, Καλάμας, Πύλον, Μάραθον, Ἁγίαν Κυριακήν, Κατάκωλον, Ζάκυνθον, Κυλλήνην, Πάτρας, Αἴγιον, Κόρινθον, Καλαμάκιον καὶ Πειραιᾶ. — Παρασκευήν ὥρ. 7 μ. μ. Διὰ Λαύριον, Ἁλιβέριον, Χαλκίδα, Λίμνην, Ἀταλάντην, Στυλίδα, Ὡρεοὺς, Ἁλμυρόν καὶ Βῶλον.— Σάββατον ὥρ. 7 π.μ. Δι' Αἴγιναν, Πόρον, Ὕδραν, Σπέτσας, Χέλιον καὶ Ναύπλιον.


Οἱ θέλοντες, λόγῳ ἀναψυχῆς ἰδίως, νὰ θαλασσοπλοήσωσι τὸν Εὐβοϊκὸν ἢ Ἀργολικὸν κόλπον, ἢ περὶ τὰς ἀκτὰς τῆς Πελοποννήσου, δέον νὰ προτιμῶσι τὰ ἀτμόπλοια τοῦ κ. Γουδῆ, ὄχι διότι πρὸς αὐτὸν ὀφείλει μεγίστην εὐγνωμοσύνην ἡ κατὰ θάλασσαν συγκοινωνία τῆς χώρας, ἀλλὰ καὶ διότι ἀπολαμβάνει ἐξαιρετικῶν περιποιήσεων καὶ ἀπείρων εὐκολιῶν καταθελγόμενος ἐκ τῆς προσηνείας, τῆς γλυκύτητος τῶν τρόπων καὶ της ἀνυποκρίτου προθυμίας τῶν κυβερνητῶν, τῶν θαλαμηπόλων καὶ τῶν ἄλλων τοῦ πληρώματος ἀνδρῶν, παρεχομένης δαψιλῶς πρὸς πάντας.

Εὐθηνία, τάξις, ἀκρίβεια, καθαριότης πρὸ παντὸς δὲ ἀρίστη συμπεριφορὰ χαρακτηρίζουσι τὴν ὑπηρεσίαν τῶν ἀτμοπλοίων Γουδῆ.


179