Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/178

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΤΟ ΑΣΤΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΥΤΡΑΠΕΛΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
Μετ' εἰκόνων καὶ γελοιογραφιῶν
Πολιτικη-Κοινωνικη-Φιλολογικη-Καλλιτεχνικη
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Κατα Πασαν ΚΥΡΙΑΚΗΝ και Εκτακτως
Δισ τησ Εβδομαδοσ

Συνδρομὴ ἐτησία: διὰ τὰς Ἀθήνας καὶ Πειραιᾶ δρ. 12
διὰ τὰς ἐπαρχίας 15 καὶ διὰ το ἐξωτερικὸν 20.

Εἰς τὸ ΑΣΤΥ συναντῶνται φαιδροὶ-φαιδροὶ οἱ ἀττικώτεροι καὶ χαριέστεροι κάλαμοι τῆς συγχρόνου δημοσιογραφίας

Πᾶσα σύστασις παρέλκει, ἀφοῦ ΔΥΟ ΑΝΝΙΝΟΙ εἰσίν οἱ πολιοῦχοι του ΑΣΤΕΩΣ, ὁ εἷς καλλιτέχνης τοῦ λόγου, καὶ ὁ ἕτερος ἀριστοτέχνης της γραφίδος, ὁ τῶν γελοιογραφιῶν τοῦ « Ἀσμοδαίου » ἀπαράμιλλος σχεδιαστής.

Ἐκτός τούτων συνεισφέρουσιν εἰς ἐξωράϊσιν τοῦ ΑΣΤΕΩΣ καὶ πάντες σχεδὸν οἱ τοῦ ἀνὰ χεῖρας « Ἡμερολογίου » συνεργάται.

Χαριτογραφία καὶ χαριτολογία, λεπτότης γραμμῶν καί σκώμματος, καλαισθησία ἐν πᾶσι, ἅλας εὐτραπελίας καὶ πνεύματος, ποικιλία μετὰ φιλοκαλίας, ἐκλογὴ ὕφους καὶ θέματος, ἰδοὺ ὅ,τι ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸν παρ' ἡμῖν ΑΣΤΥ.

Οἱ μὴ λαιμάργως κατατρώγοντες ἀνὰ ἕν ΑΣΤΥ τοὐλάχιστον κατά Κυριακὴν τεκμηριοῦσιν ἔλλειψιν καλλιτεχνικοῦ αἰσθήματος.

ΤΟ ΑΣΤΥ

178