Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/176

Αυτή η σελίδα δεν χρειάζεται να ελεγχθεί για πιθανά λάθη.