Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/175

Αυτή η σελίδα δεν έχει ελεγχθεί ακόμη για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ὕδατος τῆς Λήθης καὶ ἑπομένως θὰ εὑρίσκῃ τὰ πάντα φυσικὰ ὡς ἄνθρωπος τοῦ ΚΑ΄ αἰῶνος.

Θὰ ὑπάρχωσιν ὅμως μετὰ 200 ἔτη χρηματιστήρια; Ἅς μένῃ καὶ τοῦτο ὡς ἁπλῆ ἐρώτησις ἄνευ ἀπαντήσεως.

Κ. Γ. ΞΕΝΟΣ


Imerologion Skokou 1886, p.23.jpg

175