Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/167

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΤΖΑΜΑΣ

Ἡ πεθερά σου;

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Πεθερά μου; Κακὸ χρόνο νἄχῃ! ἄχ, τὸ κεφαλάκι μου!

ΤΖΑΜΑΣ

Δὲν πειράζει, ἔννοια σου, ἐγὼ θὰ σοῦ πάρω μιὰ καλλίτερη, ποῦ νὰ μὴ σπάζῃ ποτέ.

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Τί; ἄλλη; Θεὸς νὰ φυλάξῃ. Πάρτε κι’ αὐτὰ τὰ κομμάτια ἀπ’ ἐδῶ νὰ μὴν τὰ ἰδῶ πληὰ ’ς τὰ μάτια μου.

ΜΑΓΚΑΝΟΣ

Τί, δὲν τὴν θέλεις πλέον;

ΤΖΑΜΑΣ

Τὴν πεθερά σου, Στυλιανή μου, ἐσὺ ποῦ ἐχάλασες τὸν κόσμο γιὰ νἄχῃς μιὰ πεθερά!

ΣΤΥΛΙΑΝΗ μορφάζουσα

Ὤχ, τὸ κεφαλάκι μου!

ΤΖΑΜΑΣ

Σοῦ πονεῖ, αἴ; ἀμ’ ποιὸς σοῦ εἶπε νὰ ζητᾷς τέτοια πράμματα;

ΣΤΥΛΙΑΝΗ κρατοῦσα τὴν κεφαλὴν αὐτῆς

Μήτε καλὴ, μήτε κακιὰ, μήτε πηλένια πεθερά!


Δημήτριος Α. Κορομηλᾶς.


167