Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/152

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ

ΣΚΗΝΗ Β΄
Οι ανωτερω ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ μελαγχολικῶς.

Καλημέρα, Σπῦρο, πῶς ἀπὸ ’δῶ;

ΤΖΑΜΑΣ

Αἴ, ἦρθα νὰ ἰδῶ τί κάνετε.

ΣΤΥΛΙΑΝΗ δακρύουσα.

Τί κάνουν τ’ ἀδέρφια μας; πῶς δὲν ἔρχουνται;.... μ' ἐξεχάσατε.

ΜΑΓΚΑΝΟΣ κρυφίως τῷ Τζάμᾳ

Αὐτὸ εἶνε ποῦ σοῦ λέω... σᾶς ἐπεθύμησε.

ΤΖΑΜΑΣ

Δὲ σ’ ἐξέχασε κανεὶς, Στυλιανή μου, μὰ ᾑ δουλειαῖς, βλέπεις.

ΜΑΓΚΑΝΟΣ κρυφίως τῷ Τζάμᾳ

Ῥώτησέ την τὸ λοιπὸν, ἐγὼ ἐδῶ εἶμαι, δὲ φεύγω. [Μεγαλοφώνως.] Θέλεις τίποτε, Στυλιανή; πάω ἴσα μὲ τὸ παζάρι.

ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Ὄχι· εὐχαριστῶ.

ΜΑΓΚΑΝΟΣ ἀπερχόμενος ἰδίᾳ

Τί νὰ ἔχῃ ἡ καϋμένη!


ΣΚΗΝΗ Γ΄
Οι ανωτερω πλὴν τοῦ ΜΑΓΚΑΝΟΥ
ΤΖΑΜΑΣ

Λοιπὸν, Στυλιανὴ, πῶς τὰ πᾶμε; καλά;


152