Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/124

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΚΩΝΣΤ. Φ. ΣΚΟΚΟΥ


Ἐντὸς φανικοῦ ὀξέος.

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1885
ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Ἐζητήθη ἡ συμβολή μου ἐν τῷ Ἡμερολογίῳ τοῦ σωτηρίου ἔτους 1886, καὶ ἐζητήθη ἡ συμβολὴ αὕτη οὐχὶ διά τι ἀνώδυ-


124