Σελίδα:Ημερολόγιο Σκόκου (1886).djvu/11

Η σελίδα αυτή έχει ελεγχθεί για πιθανά λάθη.
ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ἔχων ἡμέρας 30. Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 12 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 12.
Ὁ Ἥλιος εἰς τὸν ζυγόν.

Ν. Π.
13 01 Δε. (ἀρχὴ τοῦ Ἰνδίκτ. ἤτοι τοῦ νέου ἔτους). Ἡ συναξ. τῆς Θεοτόκου καὶ μνήμη Συμ. τ. Στηλ. καὶ Ἰησ. τ. Ναυῆ Ἀργία.
14 02 Τρ. Μάμαντος μάρτυρος καὶ Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ.
15 03 Τε. Ἀνθίμου Νικοδημίας ἱερομάρτ. καὶ Θεοκτίστου ὁσ.
16 04 Πέ. Βαβύλα ἱερομ. καὶ Μωϋσέως τοῦ προφήτου.
17 05 Πα. Ζαχαρίου τοῦ προφήτου πατρὸς τοῦ Προδρόμου.
18 06 Σά. Ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύμ. καὶ Μιχαὴλ τοῦ ἀρχιστρ.
19 07 Κυ. Προεόρτια τῶν γενεθλίων τῆς Θεοτόκου καὶ Σώζοντος μάρτυρος.
20 08 Δε. Τὸ γενέθλιον τῆς Θεοτόκου.
21 09 Τρ. Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης καὶ Σεβηριανοῦ μάρτυρος.
22 10 Τε. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων.
23 11 Πέ. Θεοδώρας τῆς ὁσίας.
24 12 Πα. Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος.
25 13 Σά. Κορνηλίου τοῦ ἐκατοντάρχου.
26 14 Κυ. Ἡ ὕψωσις τοῦ τιμ. Σταυροῦ. Ἀργία καὶ νηστεία.
27 15 Δε. Νικήτα μάρτυρος.
28 16 Τρ. Εὐφημίας τῆς μεγαλομάρτυρος.
29 17 Τε. Σοφίας μάρτυρος καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς θυγατέρων.
30 18 Πέ. Εὐμενίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐπισκόπου Γορτύνης.
Ὀκτώβριος.
01 19 Πα. Τροφίμου, Σαβατίου καὶ. Δορυμέδοντος μαρτύρων.
02 20 Σά. Εὐσταθίου τοῦ μεγαλομ. καὶ τῆς συνοδείας αὐτῶν.
03 21 Κυ. Κοδράνου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.
04 22 Δε. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σινώπης.
05 23 Τρ. Ἡ σύλληψις τοῦ Προδρόμ. καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.
06 24 Τε. Θέκλης τῆς πρωτομάρτυρος.
07 25 Πέ. Εὐφροσύνης τῆς ὁσίας.
08 26 Πα. Ἡ μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ἀργία.
09 27 Σά. Καλλιστράτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
10 28 Κυ. Χαρίτωνος ὁμολογητοῦ καὶ Βαροὺχ τοῦ προφήτου.
11 29 Δε. Κυριακοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ.
12 30 Τρ. Γρηγορίου ἐπισκόπου μεγάλης Ἀρμενίας.

11