Σελίδα:Εστία Αριθμός 520.djvu/1

Υπήρξε ένα πρόβλημα στον έλεγχο για πιθανά λάθη αυτής της σελίδας.


Ἀριθ. 520 — Λεπτὰ εἴκοσι πέντε.
ΕΤΟΣ Ι′.
ΕΣΤΙΑ
ΕΚΔΙΔΟΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

Τόμος εἰκοστός. Συνδρομὴ ἐτησία: Ἐν Ἑλλάδι φρ. 12, ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ φρ. 80. — Αἱ συνδρομαὶ ἄρχονται
ἀπὸ 1 Ἰανουαρ. ἐκάστ. ἔτους καὶ εἶνε ἐτήσιαι. — Γραφεῖον Διευθ. Ὁδὸς Σταδίου 82.
15 Δεκεμβρίου 1885


ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «Ἀμαριλλίς» του Γεώργιου Δροσίνη (1859-1951) καθώς δεν είναι δυνατόν να διατεθεί με ελεύθερη άδεια πριν την 1η Ιανουαρίου 2022.