Σ' ένα λεύκωμα (Φύλλα πυκνά και φθονερά)

Σ’ ἕνα λεύκωμα
Συγγραφέας:
Τα έργα του Λορέντσου Μαβίλη (1922)


Φύλλα πυκνὰ καὶ φθονερὰ μοῦ κρύβουν τὰ λουλούδια
Ὁποῦ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ τριγύρω μου σκορπίζει·
Οὐδὲ ποτέ μου αἰσθάνθηκα τ’ ἁρμονικὰ τραγούδια
Ποῦ ἡ μοῦσα ἡ οὐρανογέννητη ’ς τὸν ποιητὴ χαρίζει.

Καὶ ὅμως διὰ σὲ θὲ νὰ ὑψωθῶ ’ς τὸν καθαρὸν αἰθέρα,
Ἴσως ἀκούσω μοναχὰ τῆς λύρας της τὸν ἦχο,
Ποῦ ὅταν ἐλθῇ τοῦ γάμου σου ἡ εὐλογημένη μέρα
Ἴσως θὰ ἐμπνεύσῃ καὶ εἰς ἐμὲ κανέναν καλὸ στίχο.

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1878