Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [ανανέωση]

Οι οδηγίες σε αυτή τη σελίδα καλύπτουν τα πρότυπα {{block center}}, {{block center/s}} και {{block center/e}}.

Το πρότυπο {{block center}} τοποθετεί μπλοκ κειμένου στο κέντρο της σελίδας χωρίς να επηρεάζει τη στοίχιση του κειμένου μέσα στο μπλοκ.

Για την ευκολότερη χρήση του προτύπου υπάρχει η συντόμευση {{bc}}.

ΧρήσηΕπεξεργασία

{{block center|title= |width= |style= |align= |κείμενο}}

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

|title=

Προαιρετική παράμετρος που δημιουργεί επικεφαλίδα πάνω από το μπλοκ κειμένου, η οποία στοιχίζεται στο κέντρο.

Γράφοντας Εμφανίζεται
{{block center|title=LOREM IPSUM|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.<br>
Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.}}
LOREM IPSUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.

|width=

Προαιρετική παράμετρος που ορίζει συγκεκριμένο, σταθερό πλάτος για το μπλοκ κειμένου. Παίρνει τιμές σε pixel ή σε em.

Γράφοντας Εμφανίζεται
{{block center|width=200px|Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.<br>
Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.}}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor.

Aenean massa.

|style=

Παράμετρος που δίνει τη δυνατότητα μορφοποίησης του μπλοκ κειμένου. Δέχεται όλες παραμέτρους μορφοποίησης CSS που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε πίνακα.

Γράφοντας Εμφανίζεται
{{block center|style=font-style:italic|<poem>
Lorem ipsum dolor sit amet,
{{gap}}consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor;
{{gap}}Aenean massa.
</poem>}}

Lorem ipsum dolor sit amet,
 consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor;
 Aenean massa.

|align=

Παράμετρος που ορίζει τη στοίχιση του κειμένου μέσα στο μπλοκ. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι αριστερά (left). Δέχεται τιμές center ή right:

Γράφοντας Εμφανίζεται
{{block center|align=right|<poem>
Lorem ipsum dolor sit amet,
{{gap}}consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor;
{{gap}}Aenean massa.
</poem>}}

Lorem ipsum dolor sit amet,
 consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula eget dolor;
 Aenean massa.

Μπλοκ που εκτείνεται σε πολλές σελίδεςΕπεξεργασία

Αν θέλετε να δημιουργήσετε μπλοκ κειμένου που εκτείνεται σε περισσότερες από μια σελίδες, δεν είναι τεχνικά δυνατόν να τοποθετήσετε το πρότυπο {{block center}} στην αρχή της πρώτης σελίδας και να το κλείσετε στο τέλος της τελευταίας. Αν χρησιμοποιήσετε το πρότυπο ξεχωριστά ανά σελίδα, πιθανόν να παρατηρήσετε ότι κάθε σελίδα έχει ελαφρώς διαφορετική ευθυγράμμιση. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείστε τα πρότυπα {{block center/s}} και {{block center/e}} με τον τρόπο που επιδεικνύεται παρακάτω. Κάθε σελίδα θα πρέπει να περιέχει και τα δύο, στην αρχή και στο τέλος της.[1] Όταν το μπλοκ κειμένου θα ενσωματωθεί σε σελίδα στον κύριο ονοματοχώρο θα υπάρχει μόνο μία φορά το {{block center/s}} στην αρχή και μία φορά το {{block center/e}} στο τέλος του ενιαίου μπλοκ.

Πρώτη σελίδαΕπεξεργασία

Κεφαλίδα

Δεν χρειάζεται κάτι στην κεφαλίδα.

Σώμα σελίδας
{{block center/s}}
Εκκίνηση του μπλοκ κειμένου.
Τα περιεχόμενα του μπλοκ κειμένου τοποθετούνται εδώ.
Υποσέλιδο
{{block center/e}}

Ενδιάμεσες σελίδεςΕπεξεργασία

Κεφαλίδα
{{block center/s}}
Σώμα σελίδας
Τα περιεχόμενα του μπλοκ κειμένου τοποθετούνται εδώ· συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.
Υποσέλιδο
{{block center/e}}

Τελευταία σελίδαΕπεξεργασία

Κεφαλίδα
{{block center/s}}

Σώμα σελίδας
Τα περιεχόμενα του μπλοκ κειμένου τοποθετούνται εδώ· συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.
Τελευταίο τμήμα του μπλοκ κειμένου.
{{block center/e}}
Υποσέλιδο

Δεν χρειάζεται κάτι στο υποσέλιδο της τελευταίας σελίδας.

ΣημείωσηΕπεξεργασία

  1. Στις ενδιάμεσες σελίδες επιτυγχάνεται το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα αν χρησιμοποιηθεί το {{block center}}, πληκτρολογώντας {{block center| στην κεφαλίδα και }} στο υποσέλιδο.