Πρότυπο:Χρήστης el

el Αυτός ο χρήστης έχει ως μητρική γλώσσα την Ελληνική.