Πρότυπο:Κεφαλίδα/αμμοδοχείο2

Άτιτλο
Συγγραφέας:


 
  • This template generates headers for the <pages/> command, when it is called with "header".
  • It takes its parameters from the index page.
  • Parameters from the index page can be overridden in the "pages" command.
  • Example:
<pages index="foo" header author="bar" />