{{{2}}} 

Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [ανανέωση]

Το πρότυπο {{εδάφιο}} χρησιμοποιείται για την επισήμανση αριθμημένων χωρίων σε κείμενο.

Δέχεται δύο υποχρεωτικές παραμέτρους:

  • κεφάλαιο. Ο αριθμός του κεφαλαίου. Η αναγραφόμενη πρώτη ανώνυμη παράμετρος του προτύπου. Εναλλακτικά γράφεται ως |κεφ=αριθμός
  • εδάφιο. Ο αριθμός του εδαφίου. Η αναγραφόμενη δεύτερη ανώνυμη παράμετρος του προτύπου. Εναλλακτικά γράφεται ως |στ=αριθμός

Όταν ενσωματώνεται σε κείμενο εμφανίζει τον αριθμό της δεύτερης αναγραφόμενης παραμέτρου, του εδαφίου, με τη μορφή εκθέτη.

Παράδειγμα Επεξεργασία

Γράφοντας Εμφανίζεται
{{εδάφιο|5|3}}Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι· ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. {{εδάφιο|κεφ=5|στ=4}}Μακάριοι οἱ πενθοῦντες· ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

3 Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι· ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 4 Μακάριοι οἱ πενθοῦντες· ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

Δημιουργία anchor Επεξεργασία

Το πρότυπο δημιουργεί επίσης ένα σημείο στο κείμενο (HTML anchor) στο οποίο μπορεί να οδηγεί ένας διαδικτυακός σύνδεσμος. Το anchor αυτό έχει τη μορφή κεφάλαιο:εδάφιο. Για να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς αυτό το σημείο από άλλη σελίδα πληκτρολογήστε [[όνομα σελίδας#κεφάλαιο:εδάφιο]].

Χρησιμοποιώντας το παραπάνω παράδειγμα, για να οδηγήσετε στο Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 5, εδάφιο 3, πληκτρολογήστε [[Κατά Ματθαίον#5:3]].