Περί Θεολογίας και της Ενσάρκου Οικονομίας του Υιού του Θεού

Περί Θεολογίας και της Ενσάρκου Οικονομίας του Υιού του Θεού
Συγγραφέας: Μάξιμος ο Ομολογητής