Πατριάρχης Γρηγόριος Ε´ (τραγούδι)


Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄

Παραδοσιακό τραγούδι


Ποιός είδε τέτοια συννεφιά, ποιός είδε τέτοια αντάρα,
που τούτ΄ το χρόνο πλάκωσαν σ΄ Ανατολή και Δύση;
Τον Πατριάρχη κρέμασαν, τον Άγιο τον Γρηγόρη,
σαν νάτανε κατάδικος στης εκκλησιάς τη πόρτα.
Εκεί που ελειτούργαε κι ευλόγαε το Γένος,
πλακώνουν οι Γενίτσαροι, κ΄ οι Οβρηοί αντάμα.
"-Κόπιασ΄ αφέντη Δέσποτα και διάβασ΄ τα φιρμάνια,
που λεν να σε κρεμάσουνε στης εκκλησιάς τη πόρτα,
δεν σ΄ άρεσε να κάθεσαι στο θρόνο θρονιασμένος,
μα θέλησες Ρωμαίικο τη Πόλη να τη φκιάσης".
Άλλοι τον δέρνουν...................................