Παραμύθι (Σαραντάρης)

Παραμύθι
Συγγραφέας:
12.11.1933


Ἀγαποῦσε τὸν ἔρωτα
εἴτανε ὄμορφη
καὶ ἀγαπιότανε
ἀπὸ τὸν ἔρωτα,
ἡ ζωή της ἔμοιαζε
λουλούδι τοῦ κάμπου
πέθανε νέα
ὅπως ζητοῦσε
καὶ δὲν εἶχε πεῖ.