Παίζει ἀπόψε τὸ φεγγάρι

Παίζει ἀπόψε τὸ φεγγάρι
Συγγραφέας:


Παίζει ἀπόψε τὸ φεγγάρι
Παίζει ἀπόψε τὸ φεγγάρι
Μέσα στὴν κληματαριά,
Ποὖναι νὰ τὸ πιεῖς, ἀλήθεια,
Στὸ ποτήρι,

Κι ὄχι τόσο γιατὶ παίζει
Στὴν κληματαριά,
Ὅσο γιατὶ φέγγει δίπλα
Σ᾿ ἕνα παραθύρι…
(Ὧρες)