Πάλι ο ουρανός ανάμεσά μας τρέχει

Πάλι ο ουρανός ανάμεσά μας τρέχει
Συγγραφέας:
22.1.1940


Πάλι ο ουρανός ανάμεσά μας τρέχει
Με μάτια που του βγαίνουν απ’ το σώμα
Η πράσινη πορεία του
Σκόνη δεν σηκώνει
Είναι τόσα τα δέντρα που ξυπνάνε
Είναι τόσα τα δέντρα που κοιμούνται
Όποιος ξυπνά σε δάσος θα ξυπνήσει
Και στέγη από φύλλα θα γιορτάσει
Όποιος κοιμάται τώρα
Σε νερά θα κοιμηθεί
Σε χλόη