Ο χαμερπής
Συγγραφέας:


Πρόθυμος δυνατούς να μαμουρεύης
στέκεις εμπρός τους σαν πιστό σκυλί
σκυμμένος μαζωμένος να μαντεύης
αν έχουν να σου δώσουν προσταγή.

Κι’ ενώ βαθειά τα μάτια βασιλεύης
δείχνοντας και με τούτο υποταγή
το στόμα ανοίγεις για να κολακεύης
και για να τρως μονάχα χαμερπή.

Χαμογελάς στα μούτρα που γελούνε,
σουφρώνεσαι εμπρός στους σοβαρούς,
και συμφωνάς εις ό,τι κι’ αν γροικήσης·

και μ’ όλα αυτά πολλοί θα σε φθονούνε
πώχεις προστάτες φίλους δυνατούς
και ξέρεις στον αιώνα μας να ζήσης.