Ὁ οἶκος τῶν τυφλῶν
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 1/7/1912, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


Ἐξετασθῆκαν κ’ οἱ τυφλοὶ,
ὅπου, μὲ δίχως κόπο,
καὶ εἰς τὸ πιάνο κάθησαν
κι’ ἐπαιξανε κομμάτια.

Τώρα νὰ ἰδοῦμε, ἀδελφοὶ,
σ’ αυτὸν τὸ δόλιο τόπο,
ποιὸς θὰ διδάξῃ τοὺς στραβοὺς
ποῦ ἔχουνε καὶ μάτια!...