Ὁ κ. Θεοτόκης
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 3/7/1910, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


Ὁ Θεοτόκης, ὅλος χάρι
πηγαίνει τούτη τὴ φορὰ
μπάνιο κι’ ἀναψυχὴ νὰ πάρῃ
εἰς τῆς Μπατάγιας τὰ νερά.

Ἂς μὴν ἀνησυχῇ ἡ χώρα,
θὰ τὰ περάσῃ μιὰ χαρὰ-
πολλές μπατάγιες εἶδε ὡς τώρα
καὶ τὰ γνωρίζει τὰ νερά!...