Ο καιρός δεν έχει νιάτα

Ο καιρός δεν έχει νιάτα
Συγγραφέας:


Ο καιρός δεν έχει νιάτα
Αλλά έχει ομορφιά
Η καρδιά μας δεν εγέρασε
Η καρδιά μας αγαπά.