Ο ειλικρινής Θεός
Συγγραφέας:
25-26.3.1935


Ὁ εἰλικρινὴς Θεὸς
διδάσκει τὴν ἀλήθεια στοὺς πιστοὺς
καθὼς ἀνοιχτόκαρδα διαβαίνουνε
τὴν ἄκρα ὁμοθυμία,
φυλάγοντας τὸ θάρρος τῆς ἀγάπης

Ἔτσι μαθαίνεται ἡ ζωὴ
στὸν κρυφό μας κόσμο,
ἀπ' τοὺς ἁπλοὺς μὰ γνωστικοὺς ἀνθρώπους
ποὺ ἀμέλησαν τὸ ζόφωμα τοῦ χρόνου
καὶ τὴ βουερή του ἀδιαφορία,
τὴ θέληση καὶ τὴν ἀκοή τους
στρέφοντας ἐμπρὸς
στὴν ἀφανέρωτη προοπτικὴ
ὅπου ἡ γοργή μας θέα.