Ο αρχοντοχωριάτης (Le Bourgeois Gentilhomme)
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Ιωάννης Πολέμης
Από το EBook #33442 του Project GutenbergΜΟΛΙΕΡΟΥ


Ο ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗΣ


ΚΩΜΩΔΙΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΕΜΗ


ΠΡΟΣΩΠΑ

Κος ΖΟΥΡΝΤΑΙΝ
Κα ΖΟΥΡΝΤΑΙΝ
ΚΑΘΗΓ. ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο ΞΙΦΟΜΑΧΙΑΣ
Ο ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ο ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ο ΡΑΠΤΗΣ
Ο ΚΑΛΦΑΣ
Α'. ΥΠΗΡΕΤΗΣ
Β'. »
ΜΟΥΦΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΛΟΡΑΝΤ
ΚΛΕΟΝΤ
ΛΟΥΚΙΛΛΗ
ΚΟΒΙΕΛ
ΔΟΡΙΜΕΝΗ
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ